Overdrachts-AVV 30e bestuur der FVOG / Transition GMA 30th board of FVOG

De Overdrachts-AVV van het 30e bestuur van het FVOG vindt plaats op 18 september vanaf 09:30 in Grand Cafe Time Out, Poelestraat 34-36 te Groningen. De stukken worden per mail verzonden aan alle verenigingen op 11 september. The Transition General Members Assembly of the 30th board of FVOG will take place om September 18th starting […]

Volgende AVV FVOG / Next GA FVOG

Op dinsdag 28 februari vindt de volgende Algemene Verenigingenvergadering van het FVOG plaats, vanaf 13:00 in zaal 5412-0028 van het Duisenberggebouw. De stukken voor deze AVV zullen per mail worden verspreid. On tuesday the 28th of februari, the next General Assembly of FVOG will take place starting at 1 PM in room 5412-0028 of the […]

Volgende AVV FVOG / Next GA FVOG

Op dinsdag 4 oktober om 11:00 zal in zaal 5419-0013 van de Kapteynborg te Landleven 12 Groningen de volgende AVV van het FVOG plaatsvinden. De stukken hiervoor zullen uiterlijk dinsdag 27 september per mail naar alle besturen gestuurd worden. Wij hopen alle besturen hierbij aanwezig te zien. Hierbij is van belang nog op te merken […]

Notulen Faculteitsbezoeken / Minutes Faculty Visits

Hieronder kunnen de notulen van de afgelopen faculteitsbezoeken worden teruggevonden. — Beneath the minutes of the past faculty visits can be found. Notulen Filosofie & Wijsbegeerte Notulen GMW Notulen Medische Faculteit Minutes HCSA & Caerus Minutes Arts Minutes FEB Minutes FWN Minutes Spatial Sciences Minutes Law

Faculteitsbezoek / Faculty Visit

In de maand mei en in het begin van de maand juni zullen de tweede ronde van de faculteitsbezoeken plaatsvinden. In de uitnodiging (verzonden via de mail) kan de agenda voor het bezoek worden teruggelezen. Hieronder staat een overzicht van de faculteitsbezoeken: 23 mei om 12.30-14.30 Faculteit Letteren: 13.15.0031 Harmonie gebouw 24 mei om 13.00-15.00 Faculteit Medische Wetenschappen: 3211.0032 MWF-complex 25 mei om 15.30-17.30 Faculteit UCG & HCSA: Meetingroom University College Groningen 27 mei om 10.00-12.00 Faculteit Wijsbegeerte & Godsgeleerdheid en […]

Kandidaatsvoorzitter FVOG / Candidate President FVOG

Met trots presenteren wij de kandidaatsvoorzitter van het FVOG-bestuur 2015-2016: Lazlo Oegema. Lazlo is een derdejaars geschiedenis student en actief lid bij GHD Ubbo Emmius. — We proudly present the candidate president of the FVOG board 2015-2016: Lazlo Oegema. Lazlo is a third year history student and an active member of GHD Ubbo Emmius.

Aparte emailadressen / separated email addresses

Wij hebben weer aparte emailadressen per functie. – – The email addresses have successfully been separated by function. Eline Moorman (Voorzitter/President): voorzitter@fvog.nl… Thom Wittendorp (Secretaris/Secretary): bestuur@fvog.nl Andrew Zuidema (Penningmeester/Treasurer): penningmeester@fvog.nl