Faculteitsbezoek / Faculty Visit

In de maand mei en in het begin van de maand juni zullen de tweede ronde van de faculteitsbezoeken plaatsvinden. In de uitnodiging (verzonden via de mail) kan de agenda voor het bezoek worden teruggelezen. Hieronder staat een overzicht van de faculteitsbezoeken:

 • 23 mei om 12.30-14.30 Faculteit Letteren: 13.15.0031 Harmonie gebouw
 • 24 mei om 13.00-15.00 Faculteit Medische Wetenschappen: 3211.0032 MWF-complex
 • 25 mei om 15.30-17.30 Faculteit UCG & HCSA: Meetingroom University College Groningen
 • 27 mei om 10.00-12.00 Faculteit Wijsbegeerte & Godsgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen (Locatie volgt zo spoedig mogelijk)
 • 27 mei om 13.00-15.00 Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen: M.0164 Muntinggebouw
 • 31 mei om 10.00-12.00 Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen: 5171.0702 Linnaeusborg
 • 31 mei om 13.00-15.00 Faculteit Rechtsgeleerdheid: 1312.0118 Harmoniegebouw
 • 1 juni om 10.00-12.00 Faculteit Economie en Bedrijfskunde: 5416.0057 Duisenberg gebouw
 • 2 juni om 15.30-17.30 Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen: 5419.0120 Duisenberg gebouw

Tot dan!

In the month of May and in early June the second round of the faculty visits will take place. The invitation and agenda are sent by mail. Below is a summary of the faculty visits:

 • 23 May om 12.30-14.30 Faculty of Arts: 13.15.0031 Harmony building
 • 24 May om 13.00-15.00 Faculty of Medical Sciences: 3211.0032 MWF-complex
 • 25 May om 15.30-17.30 Faculty of UCG & Honors College: Meeting room University College Groningen
 • 27 May om 10.00-12.00 Faculty of Philosophy & Theology and Religious Studies (Location will follow as soon as possible)
 • 27 May om 13.00-15.00 Faculty of Behavioural and Social Sciences: M.0164 Muntinggebouw
 • 31 May om 10.00-12.00 Faculty of Mathematics and Natural Sciences: 5171.0702 Linnaeusborg
 • 31 May om 13.00-15.00 Faculty of Law: 1312.0118 Harmony Building
 • 1 June om 10.00-12.00 Faculty of Economics and Business: 5416.0057 Duisbergen Building
 • 2 June om 15.30-17.30 Faculty of Spatial Sciences: 5419.0120 Duisbergen building

Hope to see you there!

Posted in bestuursmededeling, Homepage overzicht and tagged , , .