Kandidaatsvoorzitter FVOG / Candidate President FVOG

Met trots presenteren wij de kandidaatsvoorzitter van het FVOG-bestuur 2015-2016: Lazlo Oegema. Lazlo is een derdejaars geschiedenis student en actief lid bij GHD Ubbo Emmius.

We proudly present the candidate president of the FVOG board 2015-2016: Lazlo Oegema. Lazlo is a third year history student and an active member of GHD Ubbo Emmius.

Posted in bestuursmededeling.