Algemene Leden Vergadering FVOG

De overdrachts- Algemene Leden Vergadering van het FVOG zal plaatsvinden op woensdag 3 september om 13:00 uur. Het FVOG bestuur 2013-2014 zal tijdens deze AVV het secretarieel jaarverslag en fincancieel jaarverslag samen met de eindafrekening presenteren. Daarnaast zal het bestuur 2014-2015 worden geïnstalleerd en het beleid samen met de begroting voor het aankomende jaar toelichten.

Posted in Nieuws.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *