Faculteitsbezoeken

De tweede ronde faculteitsbezoeken van het academisch jaar 2013/2014 staan voor de deur. Alles wat er speelt binnen de Universiteit, wat relevant is voor de faculteit en waar wij als FVOG mee bezig zijn zullen besproken worden tijdens deze vergaderingen. Natuurlijk zijn jullie vrij om ook zelf punten aan te dragen tijdens deze vergaderingen. Dit kan door een mail te sturen naar voorzitter@fvog.nl.

De locatie, de agenda en de notulen van de vorige vergadering zullen jullie binnenkort per mail ontvangen. De data voor de faculteitsbezoeken zijn als volgt:

Maandag 10 maart 13:00 – 14:30 – Faculteit Wijsbegeerte
Maandag 10 maart 15:00 – 16:30 – Faculteit Medische Wetenschappen
Donderdag 13 maart 11:00 – 12:30 – Faculteit Rechtsgeleerdheid
Donderdag 13 maart 13:00 – 14:30 – Faculteit der Letteren
Maandag 17 maart 13:00 – 14:30 – Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
Maandag 17 maart 15:00 – 16:30 – Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen
Dinsdag 18 maart 11:00 – 12:30 – Faculteit Gedrag- en Maatschappijwetenschappen
Dinsdag 18 maart 13:00 – 14:30 – Faculteit Economie en Bedrijfskunde
Donderdag 20 maar 11:00 – 12:30 – Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap

 

Posted in Nieuws.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *