Gezocht: bestuur FVOG 2017-2018 / Wanted: board FVOG 2017-2018

[For English, see below]

Het FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen is een vereniging die zich inzet voor de belangen van de studieverenigingen van de Rijksuniversiteit Groningen. Er zijn op dit moment 54 studieverenigingen met cumulatief meer dan 30 000 Groningse studenten aangesloten bij het FVOG.

Op onze website staat een informatiedocument waarin informatie kan worden gevonden over het FVOG, haar activiteiten, taken en contacten en uitleg over de verschillende bestuursfuncties. Zie hiervoor http://fvog.nl/bestuur-fvog-2017-2018/

Zoals ook in het informatiedocument is opgenomen kunnen jullie voor meer informatie contact opnemen met Auke-Frank Tadema (vice-voorzitter & secretaris) op 06 34 00 97 66 of per mail op bestuur@fvog.nl. Sollicitaties kunnen inclusief cv en motivatie naar bestuur@fvog.nl gemaild worden.

Vereisten om te solliciteren zijn:

 • Student aan de Rijksuniversiteit Groningen
 • Lid van een van de aangesloten studieverenigingen van het FVOG
 • Affiniteit met studieverenigingen
 • Bestuurservaring is een pré

Sollicitaties voor het 31e FVOG-bestuur kunnen tot 30 april 23:59 opgestuurd worden.


The FaculteitsVerenigingen Overlegorgaan Groningen is an association that commits itself for the interests of the study associations of the University of Groningen. At this moment, 54 study associations with accumulated over 30 000 members are affiliated with FVOG.

For (more) information on FVOG, the functions you can apply for and an overview of the tasks and activities of the board of FVOG, see the information document that can be found on our website at http://fvog.nl/bestuur-fvog-2017-2018/

As is stated in the information document, if you’d like more information you can contact Auke-Frank Tadema (vice-president & secretary) on 06 34 00 97 66 or at bestuur@fvog.nl. Applications can be sent to bestuur@fvog.nl accompanied by your résumé and motivation.

You are:

 • A student at the University of Groningen
 • A member of one of the affiliated study associations of FVOG
 • enthousiastic/have a passion for study associations.
 • Having experience as a boardmember is an advantage.

Applications for the 31st FVOG Board can be sent until April 30th 23:59.

Volgende AVV FVOG / Next GA FVOG

Op dinsdag 28 februari vindt de volgende Algemene Verenigingenvergadering van het FVOG plaats, vanaf 13:00 in zaal 5412-0028 van het Duisenberggebouw. De stukken voor deze AVV zullen per mail worden verspreid.


On tuesday the 28th of februari, the next General Assembly of FVOG will take place starting at 1 PM in room 5412-0028 of the Duisenburg Building. The documents for this GA will be sent by email.

Volgende AVV FVOG / Next GA FVOG

Op dinsdag 4 oktober om 11:00 zal in zaal 5419-0013 van de Kapteynborg te Landleven 12 Groningen de volgende AVV van het FVOG plaatsvinden. De stukken hiervoor zullen uiterlijk dinsdag 27 september per mail naar alle besturen gestuurd worden. Wij hopen alle besturen hierbij aanwezig te zien. Hierbij is van belang nog op te merken dat de stukken niet uitgeprint zullen worden door het FVOG; de aanwezige besturen worden geacht deze zelf digitaal ofwel uitgeprint mee te nemen.


The next GA of the FVOG will take place om tuesday 4th of october starting 11:00 at room 5419-0013 of the Kapteynborg, address Landleven 12 in Groningen. We will mail the different files not later than on tuesday 27th of september. We hope we’ll see all of our boards at our GA! Note: this time, we won’t print out all the files before the GA. We expect the coming boards to bring the files themselves, digital or in print.
Also, for the English boards we’d like to acknowledge that our GA will be held in English. You are more than welcome to come and bring an interpreter. Also, you can ask questions in English if you need clarification.

FVOG bij KEI To Your Future / FVOG At KEI To Your Future

Gister waren wij aanwezig bij het KEI To Your Future-evenement van de KEI-week, wat een groot succes was. Er zijn veel flyers uitgedeeld, KEI-lopers aangemoedigd om lid te worden van een van de studieverenigingen die zijn aangesloten bij het FVOG en er zijn twee succesvolle workshops gegeven over hoe je boeken met bier kan combineren!

20160816_135850 20160816_135857 20160816_141434 20160816_141441 20160816_145756 20160816_145810 20160816_161109 20160816_161145 20160816_161245 20160816_161252 20160816_161520

Faculteitsbezoek / Faculty Visit

In de maand mei en in het begin van de maand juni zullen de tweede ronde van de faculteitsbezoeken plaatsvinden. In de uitnodiging (verzonden via de mail) kan de agenda voor het bezoek worden teruggelezen. Hieronder staat een overzicht van de faculteitsbezoeken:

 • 23 mei om 12.30-14.30 Faculteit Letteren: 13.15.0031 Harmonie gebouw
 • 24 mei om 13.00-15.00 Faculteit Medische Wetenschappen: 3211.0032 MWF-complex
 • 25 mei om 15.30-17.30 Faculteit UCG & HCSA: Meetingroom University College Groningen
 • 27 mei om 10.00-12.00 Faculteit Wijsbegeerte & Godsgeleerdheid en Godsdienstwetenschappen (Locatie volgt zo spoedig mogelijk)
 • 27 mei om 13.00-15.00 Faculteit Gedrags- en Maatschappij Wetenschappen: M.0164 Muntinggebouw
 • 31 mei om 10.00-12.00 Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen: 5171.0702 Linnaeusborg
 • 31 mei om 13.00-15.00 Faculteit Rechtsgeleerdheid: 1312.0118 Harmoniegebouw
 • 1 juni om 10.00-12.00 Faculteit Economie en Bedrijfskunde: 5416.0057 Duisenberg gebouw
 • 2 juni om 15.30-17.30 Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen: 5419.0120 Duisenberg gebouw

Tot dan!

In the month of May and in early June the second round of the faculty visits will take place. The invitation and agenda are sent by mail. Below is a summary of the faculty visits:

 • 23 May om 12.30-14.30 Faculty of Arts: 13.15.0031 Harmony building
 • 24 May om 13.00-15.00 Faculty of Medical Sciences: 3211.0032 MWF-complex
 • 25 May om 15.30-17.30 Faculty of UCG & Honors College: Meeting room University College Groningen
 • 27 May om 10.00-12.00 Faculty of Philosophy & Theology and Religious Studies (Location will follow as soon as possible)
 • 27 May om 13.00-15.00 Faculty of Behavioural and Social Sciences: M.0164 Muntinggebouw
 • 31 May om 10.00-12.00 Faculty of Mathematics and Natural Sciences: 5171.0702 Linnaeusborg
 • 31 May om 13.00-15.00 Faculty of Law: 1312.0118 Harmony Building
 • 1 June om 10.00-12.00 Faculty of Economics and Business: 5416.0057 Duisbergen Building
 • 2 June om 15.30-17.30 Faculty of Spatial Sciences: 5419.0120 Duisbergen building

Hope to see you there!

Besturenborrel / Board Drink

Op woensdag 20 april om 22.00 organiseert het FVOG weer een besturenborrel. Dit keer zal er voor de eerste 30 leden ook een gratis drankje zijn! We hopen jullie allemaal te zien in ‘t Golden Fust!

Andere data om in de agenda op te nemen zijn de AVV op 12 april en het internationalisatie overleg op 26 april. Meer informatie kan terug gevonden worden op de website: www.fvog.nl.

_

Wednesday, the 20th of April at 22.00 the FVOG organizes a board drink. This time there will be a free drink for the first 30 members! We hope to see you all in ‘t Golden Fust!

Other dates to remember are the GA at the 12th of April and the internationalization meeting at the 26th of April. More information can be found on the website www.fvog.nl.

Happy Easter!

Het FVOG wenst iedereen een heel fijn paasweekend! Op de website en in de nieuwsbrief kunnen de opkomende activiteiten worden teruggevonden. Het eerste op de agenda zal de KEI Denktank zijn op 1 April, vergeet je hier niet voor aan te melden door te mailen naar bestuur@fvog.nl!

The FVOG wishes everyone a happy Eastern Weekend! On our website and in the newsletter the upcoming events can be found. The first activity will be the KEI Think Tank at the first of April, do not forget to sign up by sending an email to bestuur@fvog.nl!

Seminar Groningen Together

Vandaag vindt het Seminar “Groningen Together” plaats. Het aandeel internationale student groeit en de balans tussen Nederlandse en Internationale studenten verandert snel. Faculteit- en studieverenigingen spelen een vitale rol binnen dit proces. Tijdens deze dag zullen drie key note speakers achtergrondinformatie en relevante inzichten presenteren. Hierna zullen in drie workshops worden gegeven door het FVOG, Clio en Lugus.

Today the Seminar Groningen Together will take place. The number of internationals is growing rapidly and the balance between Dutch and International students is changing. Faculty and study associations play a vital role within this process. Three key note speakers will provide background information and relevant insights. In three workshops a few best practices will be discussed by the FVOG, Clio, and Lugus.